Om oss

Bergvärmeexperten med snabb tillväxttakt

Vi hjälper dig att hitta den närmaste vägen till en ny värmepump. Klimio är en helhetsleverantör av värmepumpar och vi hjälper dig till effektiva värmelösningar från de bästa tillverkarna på marknaden – bland annat från svenska Nibe, japanska Dalkin och ledande tyska varumärken som Viessman, Vaillant och Bosch.

Företaget har växt i snabb takt och vi har utfört många installationer av värmepumpar. Inga jobb är för små eller för stora för oss. Vi tar hand om alla kunder! 

Just värmepumpar är vår kärnverksamhet inom VVS-området. Vårt mål är att fortsätta växa och utöka våra tjänster till bland annat service av värmepumpar. Vi satsar kontinuerligt på att förbättra oss, bli modernare och säkerställa och behålla det goda ryktet som vi har skaffat oss med hårt arbete och kunskap.

Vi är medlemmar i Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen, en stark kvalitetsstämpel och en trygghet för våra kunder.

  • Vi följer gällande lagar och förordningar.
  • Vi innehåller de företagscertifikat som krävs och använder alltid certifierad arbetskraft.
  • Vi har försäkringar som täcker de arbeten vi utför.

Kvalitet och miljö i fokus för oss

Vi har en kvalitets- och miljöpolicy i centrum för verksamheten. Den innebär att vi ska kunna leverera anläggningar, system och tjänster som alltid motsvarar kundens förväntningar. Nöjda och belåtna kunder ofta lett till nya samarbeten. På det sättet har vi byggt upp en serviceverksamhet. Nöjda kunder är den bästa marknadsföringen, och vårt mål är att varje kund ska bli som en ambassadör för oss. 

Vi har all den expertis som behövs inom rörläggeri arbetar efter ledorden trygghet, noggrannhet och kvalitet. Vi arbetar alltid för att ha en god kommunikation med våra kunder och vi lämnar aldrig ett uppdrag förrän kunden är helt nöjd.

Vi är auktoriserade som VVS-företagare och följer de branschregler som finns och utför en säker vatteninstallation.

En bergvärmepump är en investering för framtiden